Aktivity projektu

13. 3. 2015 9:03

Uskutečnění zahajovacího semináře k vymezení zaměření metodiky ke sladění pracovního a soukromého života

Dne 12. března 2015 proběhl v budově Úřadu vlády ČR (Vladislavova ulice v Praze)“Zahajovací seminář k vymezení zaměření metodiky pro praktické a právní možnosti rozšiřování opatření pro sladění pracovního a soukromého života“. Seminář byl určen odborníkům a odbornicím v oblasti slaďování pracovního a soukromého života a koordinátorům a koordinátorkám, kteří mají tuto problematiku v kompetenci v jednotlivých resortech.

V úvodu byly prezentovány možnosti vybraných resortů při zřizování zařízení péče o děti. Následovalo seznámení s jednotlivými aspekty záměru vytvořit „Metodiku pro praktické a právní možnosti rozšiřování opatření pro sladění pracovního a soukromého života“. Potřeba existence metodiky vyvstává z praxe, kdy orgány veřejné správy často v plné míře nevyužívají opatření pro sladění pracovního a soukromého života. Zpracovaná metodika by měla poskytnout přehledný návod jak zavádět a rozšiřovat tato opatření v rámci veřejné správy. Cílovou skupinou pro zamýšlenou metodiku by se tedy měli stát zaměstnanci ústředních správních úřadů a územně samosprávných celků. Na základě diskuse s přítomnými odborníky a odbornicemi byl záměr věcně upraven a doplněn.

Součástí semináře bylo rovněž představení projektu Programu CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“, jehož základem je podpora rovnosti žen a mužů, konkrétně prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter