Aktivity projektu

4. 5. 2014 10:09

Mezinárodní workshop k tvorbě metodiky GIA 24. - 25. 4. 2014

Ve dnech 24. – 25. dubna 2014 proběhl v rámci projektu Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR (reg.č.: CZ.1.04/5.1.00/81.00004) v pořadí již třetí mezinárodní workshop, tentokrát zaměřený na klíčovou aktivitu 04, tj. na tvorbu metodiky posuzování dopadů legislativních i nelegislativních návrhů předkládaných vládě ČR do oblasti rovnosti žen a mužů (tzv. gender impact assessment). Rakouskou partnerskou stranu zastupovala paní Vera Jauk, vedoucí divize politiky rovnosti a právních záležitostí Spolkového ministerstva pro vzdělání a ženy. Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR zastupovaly Mária Jacková a Veronika Madzinová, pozvání přijala také Catherine Bij de Vaate z holandského Atria Kennisinstitutu, příspěvkové organizace pro genderovou rovnost a historii žen.

V průběhu prvního dne workshopu představily všechny zúčastněné země stav, ve kterém se v oblasti gender impact assessmentu v současnosti nachází a proběhla detailní diskuze o možných úskalích a vlivech, které dopadají na reálné uskutečňování tohoto procesu. Workshopu se zúčastnila také zástupkyně dodavatelské společnosti na tvorbu metodického dokumentu pro ČR, Otevřená společnost, o.p.s., a resortní koordinátorky a koordinátoři rovných příležitostí, pro které se metodika stane součástí jejich práce.

Druhý den pokračovalo jednání realizačního týmu s resortními koordinátorkami a koordinátory rovných příležitostí žen a mužů. Cílem setkání bylo především představit koordinátorům a koordinátorkám draft manuálu k metodice a zároveň od nich získat zpětnou vazbu a podněty pro další práci na tomto manuálu. Klára Cozlová Čmolíková z Otevřené společnosti si s koordinátorkami vyměnila vzájemné představy, a pokusily se společně identifikovat rizika či limity, které mohou při samotném procesu uplatňovaní gender impact assessmentu ve státní správě nastat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy