Aktivity projektu

2. 2. 2015 15:23

Praktický workshop k používání metodiky GIA a k implementaci Strategie 21. 1. 2015

Dne 21. ledna 2015 proběhl v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (CZ.1.04/5.1.00/81.00004) workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (klíčová aktivita 04) (dále jako „Metodika“) pro resortní koordinátory a koordinátorky rovnosti žen a mužů a pracovníky a pracovnice legislativních odborů a další osoby pracující ve státní správě.

Workshop byl zaměřen na nově vzniklou Metodiku pro posuzování dopadů legislativních i nelegislativních materiálů předkládaných vládě ČR do oblasti rovnosti žen a mužů (tzv. gender impact assessment), kterou pro Úřad vlády ČR zpracovala Otevřená společnost, o.p.s. Workshop byl rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické, a jeho vedení se za dodavatelskou společnost ujala Klára Čmolíková Cozlová.
V teoretické části workshopu byli/y jeho účastníci a účastnice seznámeni/y s postupem tvorby Metodiky, základními termíny a teoretickými koncepty, ze kterých Metodika vychází a se kterými pracuje. Byl také představen teoretický postup práce s Metodikou, tedy jednotlivé kroky tvorby či hodnocení materiálů s ohledem na rovnost žen a mužů. Praktická část workshopu byla zaměřena na aktivní práci s Metodikou při hodnocení materiálů, které již byly v minulosti vládě ČR předloženy. Účastníci a účastnice byli/y rozděleni/y do skupin, v rámci nichž prováděli/y hodnocení materiálů různého druhu podle postupu představeného v Metodice. V rámci workshopu proběhla i podnětná diskuse a představená Metodika se ze strany účastníků a účastnic workshopu setkala s pozitivním přijetím.

Odpoledne tentýž den navázalo pracovní setkání k vyhodnocení plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2014 a Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.
V krátké prezentaci k implementaci Strategie si resortní koordinátoři a koordinátorky rovnosti žen a mužů připomněli základní principy a souvislosti obou dokumentů, podrobně se věnovali zejména vyhodnocení plnění opatření k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2014 ve vazbě na plnění Strategie. Během odpoledne zazněla i řada příkladů dobré praxe na podporu rovnosti žen a mužů a několik návrhů na vzdělávací aktivity, které projektový tým ve spolupráci s resortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů dále rozpracuje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter