Aktivity projektu

14. 9. 2015 15:42

Proběhl workshop s resortními koordinátorkami rovnosti žen a mužů

Dne 11. září 2015 proběhl workshop s resortními koordinátorkami rovnosti žen a mužů ke Standardu genderového auditu (dále jako „Standard“). Standard je vytvářen v Oddělení rovnosti žen a mužů v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004). Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

V rámci workshopu byl nejprve resortním koordinátorkám představen genderový audit jako další z nástrojů strategie gender mainstreamingu (dříve byly resortní koordinátoři/rky Oddělením rovnosti žen a mužů školeni k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR). Dále byla prezentována aktuální verze Standardu, který doporučuje minimální úroveň pro realizaci genderového auditu v organizacích. V další části byla zástupcem Ministerstva práce a sociálních věcí představena vyhlášená výzva (nejen) pro resorty, kde je možné žádat o finanční prostředky na realizaci aktivit spojených s plněním úkolů vyplývajících z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020, tedy i na realizaci genderového auditu na jednotlivých resortech. Nakonec byly resortní koordinátorky seznámeny s tím, jak proběhl obdobný typ sociálního auditu (tzv. audit diverzita) na Ministerstvu práce a sociálních věcí v roce 2014, co realizace auditu obnáší pro auditovanou organizaci a jaká byla Ministerstvu práce a sociálních věcí dána doporučení ke zlepšení.

Finální verze Standardu bude dostupná veřejnosti nejpozději 30. listopadu 2015.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty