Aktivity projektu

26. 10. 2015 16:30

Proběhly dva odborné workshopy k používání Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR

Dne 13. a 15. října 2015 proběhly v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004) další dva workshopy k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“) pro resortní koordinátorky a koordinátory rovnosti žen a mužů, pracovnice a pracovníky legislativních odborů jednotlivých resortů a zástupkyně a zástupce ústředních orgánů státní správy.

Oba workshopy byly zaměřeny na Metodiku pro hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR, kterou Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadů vlády ČR představilo zaměstnankyním a zaměstnancům státní správy již v listopadu minulého roku. Od té doby Metodika stihla projít odbornou oponenturou a jako součást rozsáhlejšího materiálu také mezirezortním připomínkovým řízením.

Workshopy byly rozděleny do dvou částí, teoretické a praktické, a jejich vedení se ujala již zkušená školitelka Klára Čmolíková Cozlová. V teoretické části workshopů byly/i jejich účastnice a účastníci seznámeny/i se základními termíny a teoretickými koncepty, ze kterých Metodika vychází a se kterými pracuje a s postupem její tvorby. Dále byl představen teoretický postup práce s Metodikou, tedy jednotlivé kroky tvorby či hodnocení materiálů s ohledem na jejich dopady na rovnost žen a mužů. Praktická část workshopu byla zaměřena na aktivní práci s Metodikou při hodnocení materiálů, které již byly v minulosti vládě ČR předloženy. Účastníce a účastnici byly/i rozděleny/i do skupin, v rámci nichž prováděly/i hodnocení materiálů různého druhu podle postupu představeného v Metodice.

Říjnové workshopy nebyly poslední příležitostí, jak se práci s Metodikou naučit. Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR plánuje i v budoucnu ve školeních pokračovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty