Aktivity projektu

3. 9. 2014 13:03

Mezinárodní workshop ke sběru statistických dat 17. - 18. 7. 2014

Ve dnech 17. - 18. července 2014 se v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ konal další z česko – slovenských workshopů.

Tento byl konkrétně zaměřen na klíčovou aktivitu projektu, jejímž cílem je návrh na optimalizaci sběru statistických dat týkajících se žen a mužů. Na workshopu se sešly odbornice z realizačního týmu projektu spolu se zástupkyněmi Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR a zástupkyněmi slovenského Statistického úřadu, aby se podělily o zkušenosti s tvorbou strategií a akčních plánů rovnosti žen a mužů, se zaměřením na statistické údaje. Část workshopu byla věnována českým a slovenským publikacím, otázkám jejich financování, indikátorům genderové rovnosti na úrovni státní a na úrovni evropské, a také webovým stránkám sdružujícím informace o genderových statistikách. V rámci projektu se počítá s dalším pokračováním mezinárodní spolupráce v této oblasti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy