Aktivity projektu

6. 8. 2018 10:40

Úřad vlády uspořádal dvě mezinárodní konference k rovnosti žen a mužů

Proč střední Evropa v oblasti rovnosti žen a mužů zaostává za zbytkem Evropy? Jak se může veřejná správa inspirovat světem byznysu v oblasti podpory diverzity? Jaké jsou hlavní překážky naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020? Existuje svoboda bez rovnosti? Jakou roli hrají muži při prosazování genderové rovnosti? A jaký je přístup nastupující generace k rovnosti žen a mužů? Podnítit diskuzi nad těmito tématy se 21. a 22. června podařilo na dvou mezinárodních konferencích pod hlavičkou Úřadu vlády.

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády připravil v červnu k tématu rovnosti žen a mužů dvě konference s mezinárodní účastí. Ve čtvrtek 21.6.2018 a pátek 22.6.2018 se v bezbariérových prostorách pražského How2base prostřídalo pět desítek vystupujících z inspirativních veřejnoprávních institucí, progresivních firem, neziskových organizací a  akademických institucí i z různých koutů světa. Společně s návštěvnicemi a návštěvníky konference se snažili hledat odpovědi Jak na rovnost? (název čtvrteční akce) a Jak rozbít skleněný strop? (název páteční akce).
Podrobit kritickému myšlení běžný rámec vnímání tématu rovnosti žen a mužů se konference snažily ve svých odpoledních, interaktivnějších blocích i skrze experimenty s netradičními formáty.
Čtvrteční semináře (k ne/rovnosti na trhu práce a k zapojování mužů do prosazování rovnosti) využily tzv. Datablitz formu. Vystupující přednesli krátké prezentace, které nesměly přesáhnout pět minut, a dílčí témata následně rozvíjeli v diskuzních skupinách.
V pátek odpolední blok oživil tzv. fishbowl, diskuzní formát, který publiku umožňuje vstoupit mezi vystupující, k tématu přístupu k rovnosti nastupující generace. Diskutovalo se také o tom, jakým překážkám čelí ženy ve vedoucích pozicích.
Každé z konferencí se zúčastnilo téměř devadesát osob. Obě události navíc byly živě online streamovány skrze YouTube kanál Odboru rovnosti žen a mužů. Na záznamy se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/channel/UCCkBfuYs63lgqdo1ca3CLag.
Detailní souhrnnou zprávu o obou akcích najdete zde: http://www.tojerovnost.cz/cs/10-aktuality/178-urad-vlady-usporadal-dve-mezinarodni-konference-k-rovnosti-zen-a-muzu.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter