Aktivity projektu

30. 8. 2013 12:20

Úvodní workshop k projektu 6. 8. 2013

Dne 6. srpna 2013 proběhl první workshop v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR". Hlavním cílem této aktivity bylo posílení spolupráce mezi projektovým týmem (toho času) MPSV a resortními koordinátory a koordinátorkami rovných příležitostí žen a mužů.

V úvodu se účastnice a účastníci workshopu seznámili s hlavními cíli projektu i s náplní jeho čtyř klíčových aktivit, následující interaktivní bloky byly zaměřeny na možnosti propojení výstupů projektu s praxí jednotlivých resortů a na sdílení dobré praxe v tuzemsku i zahraničí. Závěrečná část workshopu byla věnována tzv. Age Managementu jako přístupu, jehož hlavní myšlenkou je (podobně jako u rovnosti žen a mužů) podpora personální diverzity na pracovišti a potírání znevýhodňování na trhu práce na základě věku. Zazněly zde informace o strategických opatřeních i aktuálních projektech v této oblasti, včetně představení praktických zkušeností z ČR i ze zahraničí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy