Výstupy projektu

16. 11. 2018 9:00

KA5 - Implementace a pilotní ověření genderového auditu a slaďování pracovního a soukromého života

Implementace a pilotní ověření genderového auditu - aktivity týkající se revize a implementace Standardu, pilotní ověření Standardu, genderový audit státní služby.

Klíčová aktivita č. 5 si klade za cíl zlepšit podmínky pro skloubení pracovního a osobní života pracovníků a pracovnic ve státní službě, ale také šířit dobrou praxi z této oblasti mezi zaměstnavateli. V rámci klíčové aktivity vznikne analýza, jejímž předmětem bude např. rovné odměňování, možnosti slaďování pracovního a soukromého života (např. dostupnost zařízení předškolní péče), flexibilní pracovní doba a kratší úvazky. Rozbor těchto nástrojů zde proběhne ve dvou rovinách. Jednak formou tzv. genderového auditu, který bude proveden na Úřadu vlády ČR. V další části vznikne komplexní analýza státní služby, na které se budou podílet externí odborníci a odbornice. Výstupem obou částí budou doporučení aplikovatelná na státní, ale také soukromý sektor, který bude pravidelně informován prostřednictvím workshopů.

V rámci dosavadní realizace projektu vznikly následující výstupy:

 • Pracovní porada s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (21. 11. 2018).
 • Genderový audit Úřadu vlády ČR (6. – 12. 2020);
 • Workshop se zaměstnavateli zaměřený na nástroje transparentního odměňování a dobrou praxi ze zahraničí (8. 12. 2020);
 • Pracovní porada s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (22. 7. 2021);
 • Workshop se zaměstnavateli – Práce z domova, duševní zdraví a právo na odpojení (13. 5. 2021). Záznam zde;
 • Odborná konference: Stejná práce, stejná odměna? Budoucnost transparentnosti; v odměňování v kontextu legislativy EU (12. 1. 2022). Záznam zde;
 • Workshop se zaměstnavateli - Gender a Česko: Ženy ve vedení obchodních společností (26. 4. 2022);
 • Workshop se zaměstnavateli - Práce na dálku: Jak navázat na pandemickou zkušenost? (14. 12. 2022);
 • Pracovní porada s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (26. 5. 2022);
 • Pracovní verze revidovaného Standardu genderového auditu;
 • Zpráva o realizaci genderových auditů a doporučení k podpoře v rámci Operačního programu Zaměstnanost+;
 • Návrh opatření k důslednému promítnutí genderového hlediska ve státní službě; 
 • Analýza a návrh doporučení ke snižování negativních dopadů digitalizace práce ve vztahu k rovnosti žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter