Výstupy projektu

15. 11. 2018 13:43

KA6 - Podpora implementace doporučení obsažených ve Zprávě o možnostech optimalizace sběru dat

Podpora implementace doporučení obsažených ve Zprávě o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů a revize Koncepce genderové statistiky - implementace optimalizace sběru statistických dat v kooperaci s resorty, spolupráce s ČSÚ, tvorba pracovní skupin ke sběru statistických dat.

Tato aktivita se věnuje primárně statistikám v oblasti rovnosti žen a mužů, které jsou jedním z důležitých nástrojů ke tvorbě politik a popisu stavu společnosti. Problémem, se kterým se setkáváme, je nedostupnost některých dat a nemožnost mezinárodního porovnání, zejména v oblasti viktimizačních statistik, vědy a biostatistiky. Cílem této aktivity je podpořit zavedení doporučení obsažených ve Zprávě o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů, které se mimo jiné týkají statistik k flexibilním formám práce či mateřské a rodičovské, a zajistit tak lepší rámec pro sběr a srovnávání dat, sdílení dobré praxe a spolupráci s relevantními aktéry (Český statistický úřad, rezorty, neziskový sektor, akademický sektor).

V rámci realizace projektu vznikly následující výstupy:

 • Mezinárodní konference ke sběru dat a výzkumu v oblasti domácího násilí (14. 11. 2017);
 • Mezinárodní workshop ke srovnatelnosti sběru dat v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí (15. 11. 2017);
 • Pracovní porady s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (28. 6. 2018, 18. 11. 2019, 1. 6. 2020);
 • Workshop „Snídaně s novináři a novinářkami: Jak se daří rovnosti žen a mužů u nás?“ (15. 10. 2019);
 • Mezinárodní workshop k využitelnosti platových registrů pro genderovou statistiku (12. 11. 2019);
 • Kulatý stůl k plnění a indikátorům Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030; kapitola Poznání; část věda, výzkum a inovace (7. 6. 2022);
 • Kulatý stůl k plnění a indikátorům Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030; kapitola Společnost (22. 11. 2022);
 • Workshop pro přípravu indikátorové soustavy Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 pro rezortní koordinátory a koordinátorky rovnosti žen a mužů (29. 11. 2022);
 • Workshop pro přípravu indikátorové soustavy Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 pro rezortní koordinátory a koordinátorky rovnosti žen a mužů (29. 11. 2022);
 • Workshop pro přípravu indikátorové soustavy Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030 pro stakeholdery a NNO (29. 11. 2022);
 • Mezinárodní workshop ke sběru dat nutných ke zlepšení poporodní péče, výživy kojenců a malých dětí (8. 12. 2022);
 • Workshop pro přípravu indikátorové soustavy Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 pro zástupce a zástupkyně ÚV (12. 12. 2022);
 • Indikátorová soustava Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030;
 • Revidovaná Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter