Výstupy projektu

18. 11. 2018 10:50

KA3 - Prosazování opatření pro zlepšení vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Aktivity týkající se zlepšení zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, včetně podpory přijetí akčního plánu pro tuto oblast a příprava navazujícího dokumentu.

Cílem této aktivity je zlepšení vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Odbor rovnosti žen a mužů v rámci této aktivity koordinuje a dohlíží na plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 - 2018. Výstupem této aktivity jsou mj. pravidelné zprávy o plnění akčního plánu, poskytování odborné součinnosti ministerstvům a příprava navazujícího akčního plánu. Aktivita se zaměřuje na vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, ve veřejné sféře a dalších institucích veřejného zájmu či v obchodních společnostech.

V rámci dosavadní realizace projektu vznikly následující výstupy:

 • Pracovní porada s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (9. 11. 2016, 10. 12. 2019, 15. 12. 2021);
 • Souhrnná zpráva za rok 2016 o plnění Akčního plánu;
 • Souhrnná zpráva za rok 2017 o plnění Akčního plánu;
 • Souhrnná zpráva za rok 2018 o plnění Akčního plánu;
 • Strategie dalšího postupu v oblasti prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2017 - 2018;
 • Manuál pro politické strany - 15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran;
 • Analýza genderových stereotypů a zobrazování žen a mužů v předvolebních kampaních;
 • Metodika k uplatňování Strategie +1;
 • Workshop k síťování příjemců OPZ (5. 3. 2018);
 • Mezinárodní konference k tématu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (22. 6. 2018) – videozáznam je dostupný zde;
 • Mezinárodní konference k tématu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (11. 6. 2019) – videozáznam je dostupný zde;
 • Mezinárodní seminář k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politických stranách a hnutích v České republice (31. 10. 2019);
 • Seminář k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politických stranách a hnutích v České republice (9. 9. 2021) – videozáznam je dostupný zde;
 • Workshop k přípravě projektových žádostí v rámci OPZ+ (2. 3. 2022);
 • Pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů k naplňování usnesení vlády ČR ze dne 23. května 2016 č. 466 (1. 11. 2022);
 • Podklad k přípravě výzev z OPZ+ (vyhodnocení potřeb ministerstev a dalších subjektů);
 • Indikativní návod pro zpracování projektové žádosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter