Pracovní skupina pro otázky romských žen

9. 11. 2022 9:38

Pracovní skupina pro otázky romských žen

Pracovní skupina pro otázky romských žen byla zřízena z rozhodnutí předsedy Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“) na základě usnesení Rady č. 17/2021 ze dne 5. listopadu 2021 Pracovní skupina je poradním a pracovním orgánem Rady, jejímž úkolem je zaměřit se na specifika nerovností romských žen při implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.

Mezi úkoly pracovní skupiny patři:

  • identifikace specifických dopadů genderových nerovností na romské ženy, včetně dopadů opatření souvisejících s onemocněním Covid-19,
  • zpracování doporučení pro posílení zastoupení romských žen v rozhodovacích či poradních pozicích na komunální úrovni,
  • monitorování praktického naplňování zákona č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů.

Seznam členů a členek Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba: Mgr. Radan Šafařík (ředitel Odboru rovnosti žen a mužů), e-mail: safarik.radan@vlada.cz, telefon: 00420 777 467 570;

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter