Předseda

foto není k dispozici

Místopředsedové

Mgr. Ondřej Malý

koordinátor digitální agendy, Úřad vlády ČR

Ing. Jiří Havlíček, MBA

ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

ministr, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Členové

JUDr. Jiří Vaňásek

náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

náměstek, Ministerstvo financí

Ing. Martin Doležal

ředitel odboru, Ministerstvo zdravotnictví

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Ing. Zdeněk Adamec, CISM

náměstek, Ministerstvo zemědělství

Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.

viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Mgr. Milan Feranec

náměstek, Ministerstvo dopravy

Ing. Zbyněk Frolík

člen představenstva, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ing. Jaroslav Hanák

prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Ing. Kateřina Hrubešová

výkonná ředitelka, Sdružení pro internetový rozvoj


 

Ing. Jan Kříž

náměstek, Ministerstvo životního prostředí

Ing. Tomáš Kuchta

náměstek, Ministerstvo obrany

JUDr. Olga Letáčková

náměstkyně, Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Jan Marek

náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.

náměstek, Úřad vlády ČR

Ing. Zdeněk Novák

vrchní ředitel, Ministerstvo kultury

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Norbert Schellong

vedoucí odd. poradců, Ministerstvo zdravotnictví

JUDr. Jaroslav Strouhal

náměstek, Ministerstvo vnitra

Josef Středula

předseda, ČMKOS

Ing. Michal Štefl

viceprezident, Hospodářská komora ČR

Ing. Martin Tlapa, MBA

náměstek, Ministerstvo zahraničních věvěcí

Jan Wiesner

prezident, KZPS

Ing. Miroslav Zábranský

náměstek, Ministerstvo spravedlnosti