Seznam záměrů centrálních úřadů doporučených RVIS k realizaci z IROP

26. 9. 2022 12:29

Doporučeno k realizaci z IROP

Řídící orgán IROP na plenárním zasedání Rady vlády pro informační́ spolčenost (RVIS) dne 6. března 2020 přednesl prezentaci o nutnosti vytvoření́ prováděcího dokumentu v rámci programu Digitální́ Česko, který́ shrne všechna plánovaná́ opatření ČR v oblasti eGovernmentu a kybernetické́ bezpečnosti, k jejichž̌ realizaci by IROP 2021+ mohl být využit, a bude tak sloužit jako podklad pro čerpání z tohoto operačního programu v programovém období́ 2021+.

Rada vlády pro informační společnost se následně usnesla na vytvoření Prováděcího dokumentu programu Digitální Česko pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Tento Prováděcí dokument byl, spolu s Implementačními plány pro rok 2022, schválen usnesením vlády č. 794 z 13. září 2021.

Prováděcí dokument resp. předložení jednotlivých záměrů financovaných z IROP 2021-2027 prostřednictvím Katalogu záměrů Digitální Česko a jejich schválení v rámci aktualizace přílohy prováděcího dokumentu je závazné pro všechny organizační složky státu, příspěvkové organizace státu, státní organizace a státní podniky. Proces řízení prováděcího dokumentu je včetně odpovědností uveden na následujícím schématu.

Proces řízení prováděcího dokumentu.

Podrobný seznam plánovaných záměrů pro období 2021-2027 naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty