Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

2. 11. 2015 14:28

Doporučení výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoje k ÚEL

Oddělení pro udržitelný rozvoj, které zajišťuje funkci sekretariátu Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) připravilo před jednáním vlády 19. října 2015 o „Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách“ celkový přehled výstupů výborů RVUR k této problematice (příloha č. 1) a dále jednotlivá stanoviska, usnesení a doporučení výborů RVUR.

Podklady výborů obsahují též konkrétní doporučení k realizaci v návaznosti na rozhodnutí o územně ekologických limitech těžby hnědého uhlí. Tato doporučení budou dále dle projednání 9. listopadu 2015 v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj dále rozpracovávána a postupně využita. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter