Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

25. 5. 2015 9:37

Evropský týden udržitelného rozvoje poprvé v ČR

Ve dnech 30. května – 5. června se v České republice historicky poprvé uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Jde o celoevropskou iniciativu podporovanou Evropskou sítí udržitelného rozvoje, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.

Veškeré informace o Evropském týdnu udržitelného rozvoje naleznete na stránkách www.tydenudrzitelnosti.cz.  Zde lze aktivity registrovat a poté je vyhledávat podle jednotlivých témat nebo na interaktivní mapě.  Aby vznikla co nejpestřejší paleta aktivit, je registrace otevřena pro státní instituce, výzkumná centra, vzdělávací instituce, muzea, nadace, komunitní organizace, asociace, firmy, neziskové organizace, ale i individuální občany. Mohou zde propagovat například konference, výstavy, trhy, filmová promítání, komunitní aktivity, iniciativy udržitelných podniků, vzdělávací aktivity a další. Jedinými podmínkami účasti jsou, aby se projekt věnoval alespoň jednomu z pilířů udržitelného rozvoje a nebyl čistě výdělečného charakteru.

Návrh celoevropského týdne udržitelného rozvoje byl představen ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí 28. října 2014. Cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy. V letošním roce se do Evropského týdne udržitelného rozvoje zapojilo 21 zemí a již je registrováno víc než 2500 akcí.

V České republice převzal záštitu nad projektem Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj. V případě zájmu či dotazů kontaktujte jeho koordinátory zde

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter