Stránka byla přesunuta do archivu

28. 11. 2017 13:35

Fórum pro udržitelný rozvoj se bude věnovat digitalizaci a kvalitě života

Letošní konference Fórum pro udržitelný rozvoj se zaměří na digitální technologie a proměnu světa, který přinášejí. Digitalizace a robotizace přináší řadu pozitivních impulzů ekonomice, zároveň ale klade před státní správu zcela nové úkoly.

Fórum pro udržitelný rozvoj se zaměří na to, jaké výzvy přináší digitalizace pro interakci mezi občanem a státem nebo jak může transformace pracovního trhu spojená s digitalizací změnit kvalitu života občanů v České republice.

Kreativní ekonomika a kulturní průmysly

Fórum pro udržitelný rozvoj přivítá jako hlavního zahraničního hosta profesora Piera Luigi Sacca, který přednáší na Mezinárodní univerzitě pro lingvistiku a média v Miláně. Ten představí koncept kulturních a kreativních průmyslů a jaký potenciál představuje růst této oblasti ekonomiky pro udržitelný rozvoj České republiky 

V dopoledním bloku dále vystoupí například náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal nebo náměstek ministra průmyslu a obchodu, v jehož gesci je koordinace agendy elektronických komunikací a digitalizace Marek Ondroušek. 

Hlas odborné veřejnosti zastoupí například expert na kreativní ekonomiku a inovace ve společenských a humanitních vědách Marcel Kraus z Technologické agentury ČR nebo analytik veřejných dat Jiří Skuhrovec z firmy Datlab. 

Ceny místní Agendy 21

Letos poprvé se součástí konference Fórum pro udržitelný rozvoj stane předávání cen místní Agendy 21, které předá ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Odpolední blok konference Fórum pro udržitelný rozvoj se zaměří na prosazování udržitelného rozvoje na místní úrovni. Zástupci obcí budou diskutovat například o tom, jaké jsou předpoklady pro řízení municipalit k udržitelnému rozvoji nebo jak sladit různé úrovně rozhodování veřejné správy. 

V diskuzi vystoupí například starosta energeticky soběstačné obce Kněžice Milan Kazda nebo primátor města Jihlava Rudolf Chloupek.

Na závěr shrne celodenní diskuzi Fórum mladých, tedy zástupců aktivních mladých lidí, kteří budou komentovat probíraná témata nejen z perspektivy příjemců politik, ale i aktivních účastníků veřejného života. 

Fórum pro udržitelný rozvoj

Fórum pro udržitelný rozvoj je tradiční akcí Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Představuje jednou z největších platforem pro setkávání a diskusi k tématům všech tří pilířů udržitelného rozvoje.

Fórum pro udržitelný rozvoj se v roce 2017 koná v období přípravy procesu implementace Strategického rámce Česká republika 2030, který byl schválen vládou v dubnu letošního roku. Strategický rámec je současně také platformou pro implementaci globálního rozvojového rámce OSN Agendy 2030.

Fórum pro udržitelný rozvoj se koná v Lichtenštejnském paláci (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1) dne 12. prosince 2017 od 9,00 do 17,00 hodin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter