Stránka byla přesunuta do archivu

21. 11. 2014 15:37

Fórum udržitelného rozvoje

Letošní fórum bude věnováno udržitelnému rozvoji jako novému globálnímu rozvojovému rámci. Úvodním projevem o pozici a perspektivách České republiky jej zahájí premiér Bohuslav Sobotka, který z titulu své funkce předsedá Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Jako hlavní hosté a key-note speakeři vystoupí Simon Upton, ředitel Direktorátu OECD pro životní prostředí, a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Současný stav České republiky i vývoj na globální úrovni vyvolává mnohé otazníky o tom, co přinese budoucnost bližší i vzdálená. Fórum pro udržitelný rozvoj již tradičně představuje příležitost, kde mohou být tyto otevřeny a zodpovězeny otázky týkající se všech tří pilířů udržitelného rozvoje: sociálního, ekonomického a environmentálního.

Letošní fórum bude věnováno udržitelnému rozvoji jako novému globálnímu rozvojovému rámci. Úvodním projevem o pozici a perspektivách České republiky jej zahájí premiér Bohuslav Sobotka, který z titulu své funkce předsedá Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Jako hlavní hosté a key-note speakeři vystoupí Simon Upton, ředitel Direktorátu OECD pro životní prostředí, a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na půdě OECD v současné době vznikají jedny z nejprogresivnějších ekonomických konceptů zohledňujících udržitelnost a odolnost společností vůči nenadálým změnám. Jedná se zejména o koncept "zeleného růstu" (Green Growth), kterému bude věnován první panel Ekonomické nástroje udržitelného rozvoje: Nástroje, příklady, inspirace. V jeho rámci bude Simon Upton hovořit mimo jiné o tom, jak nastavit nové udržitelné modely růstu. S komentáři vystoupí Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí a Vladimír Špidla, vedoucí týmu poradců premiéra ČR.

První z odpoledních panelů se bude věnovat kontextu výrazného pohybu na globální scéně. Pozornost bude zaměřena na klimatický summit OSN a zejména na proces formulace universálních cílů udržitelného rozvoje (Suistanable Development Goals), jež budou základem nového rozvojového paradigmatu pro příští desetiletí. Pozvání k vystoupení dosud přijali Michal Broža, (Informační centrum OSN v Praze), Ivan Jukl (Ministerstvo zahraničních věcí), Petr Kalaš (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), Petr Lebeda (Glopolis), Katarína Šrámková (Fors) a Tomáš Tožička (Česko proti chudobě).

Poslední panel bude věnován stříbrné ekonomické jako příležitosti demografického rozvoje. Zaměří se na možnosti sociální inkluze seniorů, jejich snadnější znovuzapojení do trhu práce a či nastolí otázku jakým způsobem diverzifikovat věkovou strukturu zaměstnanců. Diskutovat na toto téma přijdou Veronika Bešťáková (Fakulta architektury ČVUT), Radim Boháček (koordinátor projektu SHARE, CERGE-EI), Ondřej Nývlt (Český statistický úřad), Linda Sokačová (Alternativa 50+), Vladimír Špidla (Úřad vlády) a Ilona Štorová (Age Management, o. s.).

Diskuse nad těmito tématy s odbornou veřejností a lidmi s kompetencí rozhodovat na všech úrovních je jedním z hlavních cílů obnovené činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Ta ožívá díky aktivitě současné vlády a jejím novým gestorem je Úřad vlády České republiky. Věříme, že právě takovéto akce pomohou vytvářet sítě se strategickou a odbornou kapacitou, které přispějí k prosazování principů udržitelnosti v systému rozhodování.
Fórum se uskuteční dne 28. listopadu 2014 v prostorách Lichtenštejnského paláce na Malé Straně od 10 hodin.
Simultánní tlumočení angličtina/čeština je zajištěno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy