Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

30. 11. 2016 9:29

Jak bude vypadat svět a Česko v roce 2050? Fórum pro udržitelný rozvoj 2016 se zaměří na trendy budoucnosti

Jak se Česká republika i svět promění v průběhu příštích třiceti let, které jsou klíčové pro přechod na udržitelnou ekonomiku? Právě o těchto otázkách budou diskutovat účastníci Fóra pro udržitelný rozvoj 2016. O budoucích trendech a tvorbě vizí a scénářů k jejich zvládnutí budou mluvit zástupci a zástupkyně vědecké, neziskové a politické sféry v čele s předsedou vlády a Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslavem Sobotku.

Jedním z hlavních bodů Fóra bude příspěvek Pavla Kabata, ředitele Mezinárodního institutu aplikovaných systémových analýz (IIASA). Profesor Kabat představí projekt „Svět v roce 2050“ (The World in 2050: Pathways Towards a Sustainable Future), který vyvíjí modely a systémy hodnocení jednotlivých cest k udržitelnému rozvoji. K tomu využívá široké spektrum indikátorů udržitelnosti a získané modelové scénáře srovnává s projekcemi běžného vývoje. Do projektu je zapojeno 30 výzkumných organizací z celého světa, včetně Stockholmského ústavu pro výzkum odolnosti (Stockholm Resilience Centre) Johana Rockströma nebo the Earth Institute Jeffreyho Sachse.

Vedle profesora Kabata bude diskutovat o budoucnosti také ministr životního prostředí Richard Brabec, náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Lucie Orgoníková, ředitelka neziskové organizace Byznys pro společnost Pavlína Kalousová, Bedřich Moldan, z Centra pro otázky životního prostředí, Silvie Pýchová ze vzdělávací společnosti EDUin nebo poradce ministra zahraničních věcí Petr Drulák. Fórum pro udržitelný rozvoj je jednou z největších platforem pro setkávání a diskusi o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje: sociální, ekonomické a environmentální. Letošní ročník se koná v době finalizace nového strategického rámce udržitelného rozvoje s názvem Česká republika 2030. Dokument je strategickým rámcem pro dlouhodobý rozvoj české společnosti, jehož cílem je zvyšování kvality života při respektování přírodních limitů. Na základě strukturální analýzy současného stavu a trendů formuluje strategické a specifické cíle, kterých by Česko mělo do roku 2030 dosáhnout.

PROGRAM

8:00 – 9:00 Registrace

9:00 – 10:00 Zahájení Fóra pro udržitelný rozvoj: Svět v roce 2050

Úvodní slovo předsedy vlády a předsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslava Sobotky

Vystoupení Pavla Kabata, ředitele Mezinárodního institutu aplikovaných systémových analýz, Vídeň, Rakousko

10:00 – 10:30 Diskuse

Moderuje: Anna Kárníková, Úřad vlády ČR

10:30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 13:00 Panelová diskuse: Česká republika v roce 2050 

Vize rozvoje do roku 2050 pohledem státní správy

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Lucie Orgoníková, náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Stanislav Štech, náměstek členky vlády, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Komentáře odborné veřejnosti

Pavlína Kalousová, ředitelka, Byznys pro společnost

Silvie Pýchová, EDUin/SKAV

Pavel Řežábek, energetický expert, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Moderuje: Jakub Rudý, Úřad vlády ČR

13:00 – 14:30 Oběd

14:30 – 16:00 Prezentace strategického rámce Česká republika 2030 Anna Kárníková, tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj, vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády České republiky

Panelová diskuse

Jitka Seitlová, Senát Parlamentu České republiky 

Ivan Gabal, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

Pavel Baran, místopředseda Akademie věd České republiky

Petr Drulák, poradce ministra zahraničních věcí

Moderuje: Jan Mareš, Úřad vlády ČR 

16:00 – 16:30 Shrnutí výsledků Fóra a výhled

Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí

Alena Zemančíková, dramaturgyně, Český rozhlas

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter