Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

23. 1. 2015 16:56

Kulatý stůl Priority rozvoje pro Českou republiku v kontextu vyjednávání o Cílech udržitelného rozvoje

Pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj se ve čtvrtek 22. ledna ve Strakově akademii u kulatého stolu sešly téměř čtyři desítky zástupců a zástupkyň veřejného, soukromého a občanského sektoru. Cílem akce bylo diskutovat o formulaci priorit pro udržitelný rozvoj České republiky. Všechny sektory se shodly na potřebě určit směřování České republiky v následujících 10-15 letech. Vyjádřily zájem o partnerství a podílení se na tomto procesu.

Touto akcí dala veřejná správa najevo nejen zájem otevírat se dialogu s dalšími partnery, ale také se přihlásila ke své koordinační roli v tomto procesu. Tento krok se setkal s pozitivní odezvou všech zúčastněných.

Princip partnerství veřejného, soukromého a občanského sektoru se zrcadlil v samotné organizaci kulatého stolu, který byl iniciován a spolupořádán think-tankem Glopolis o. p. s. a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj. Účastníci se shodli, že jedním z klíčových předpokladů pro udržitelný rozvoj České republiky je dobrá spolupráce směřující ke vzájemnému porozumění potřebám, zájmům a specifikům jednotlivých sektorů.

V současnosti Česká republika disponuje zhruba 150 strategiemi na různých úrovních. Priority rozvoje zůstávají závislé na krátkodobých procesech. Pokud chceme dosáhnout kvalitativního posunu vládnutí je nutné posílit schopnost dlouhodobě plánovat a do procesu formulace priorit zapojovat také soukromý a občanský sektor. Tento proces dobře funguje v některých městech a mnoha menších obcích. Podobný proces na národní úrovni bude komplexní a složitý, to by však nemělo aktéry odradit od snahy formulovat představu o budoucnosti České republiky sdílenou napříč sektory.

Kulatý stůl se odehrál v kontextu 70. výročí vzniku Organizace spojených národů. OSN na podzim tohoto roku přijme Cíle udržitelného rozvoje, které se stanou novými universálními cíli pro globální společenství v období 2015 až 2030, Českou republiku nevyjímaje. Nový dokument OSN nahradí tzv. Rozvojové cíle tisíciletí.

Kulatý stůl Priority rozvoje pro Českou republiku v kontextu vyjednávání o Cílech udržitelného rozvoje

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie