Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

10. 5. 2016 13:35

Představení spolupráce Úřadu vlády a youtuberem Martinem Rotou

Ve čtvrtek 10. března 2016 proběhlo ve Strakově akademii neformální setkání s novináři, na kterém bylo představeno vyhodnocení pilotní spolupráce Úřadu vlády České republiky s youtuberem Martinem Rotou.

Vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj (OUR) Anna Kárníková představila hlavní cíl této spolupráce. Tím byla snaha komunikovat o činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kterou OUR zajišťuje, otevřeně a za pomoci komunikačních kanálů, které využívá pro získávání informací zejména mladší generace. Právě proto byla v minulém roce navázána spolupráce s youtuberem Martinem Rotou, který společně s OUR vytvořil video propagující udržitelný rozvoj a Cíle udržitelného rozvoje přijaté na summitu Organizace spojených národů v září loňského roku. Jednalo se zřejmě o první spolupráci mezi youtuberem a státní správou v České republice.

Výsledky spolupráce jsou shrnuty v přiložené případové studii Možnosti využití YouTube při komunikaci udržitelného rozvoje: vyhodnocení pilotní spolupráce mezi Úřadem vlády a youtuberem Martinem Rotou.

Video je k dispozici zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter