Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

16. 4. 2015 10:20

Rada spouští webové prezentace udržitelného rozvoje

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 budou veřejnosti představeny stránky představující agendu udržitelného rozvoje www.udrzitelny-rozvoj.cz a stránky propagující Evropský týden udržitelného rozvoje www.tydenudrzitelnosti.cz.

Udržitelný rozvoj představuje jeden z klíčových průřezových principů, který nově náleží do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Pro podporu a naplňování tohoto principu byla v loňském roce znovu uvedena v život Rada vlády pro udržitelný rozvoj jako jeden ze stálých poradních a pracovních orgánů vlády. Poskytuje vládě expertní podporu v otázkách nadresortního charakteru a strategického řízení, předsedou Rady je premiér Bohuslav Sobotka.

Zodpovědnost za naplňování principů udržitelnosti však neleží pouze na Radě vlády, ale na každém z nás. Proto se Rada vlády rozhodla zřídit samostatnou webovou platformu seznamující širokou veřejnost nejen s principy udržitelného rozvoje, ale zejména s konkrétními příklady lidské činnosti, které přispívají k zajištění kvality života při respektování limitů daných naším životním prostředím. Perspektiva udržitelného rozvoje překračuje horizont krátkodobých rozhodnutí. Nabízí celostní pohled na svět a vzájemně provázaná řešení. Přesvědčte se na www.udrzitelny-rozvoj.cz.

První možnost seznámit se s konkrétními příklady nabídne Týden udržitelného rozvoje, který se uskuteční na přelomu května a června tohoto roku (30. 5. – 5. 6. 2015) pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Jedná se o celoevropský projekt organizovaný Evropskou sítí udržitelného rozvoje (http://www.esdw.eu/), který usiluje o podporu, propagaci a popularizaci iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje. Úřad vlády poskytne všem organizacím a institucím, které mají zájem se do Týdne udržitelného rozvoje zapojit, možnost prezentovat sebe a svou aktivitu na právě spuštěné webové stránce http://www.tydenudrzitelnosti.cz/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter