Stránka byla přesunuta do archivu

31. 1. 2018 9:12

Úřad vlády spolupracuje na projektu OECD k udržitelnému rozvoji

Úřadu vlády připravil setkání odborníků z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se zástupci českých ministerstev, parlamentu a neziskových organizací zaměřené na plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN v České republice.

Úřad vlády spolupracuje na projektu OECD k udržitelnému rozvoji

Česká republika se účastní studie OECD  zaměřené na rozdělení pravomocí při naplňování Agendy 2030 OSN a plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN ve vybraných zemích OECD. 

Zjišťovací mise OECD v České republice navázala na předchozí fázi projektu, v níž experti OECD analyzovali existující strategické materiály, legislativu a další dokumenty a nástroje relevantní pro naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády v rámci druhé fáze projektu zprostředkoval setkání zástupců OECD se členy Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Těmi jsou zástupci ministerstev a dalších klíčových správních úřadů, neziskové, soukromé i akademické sféry. Účastníci diskutovali silné stránky i úskalí současného institucionálního nastavení, vhodné koordinační mechanismy, začlenění Cílů udržitelného rozvoje do státního rozpočtu a roli dalších aktérů v jejich naplňování. 

Jako největší problém se obecně  v Česku i dalších zemích OECD ukazuje být příliš úzké zaměření , případně malý důraz na řešení komplexních témat nebo problémů, které překračují kompetence jednotlivých rezortů. 

Vhodným řešením je přidělit hlavní gesci za proces naplňování Cílů udržitelného rozvoje jedné instituci s dostatečnými pravomocemi a kapacitami. Jejím úkolem by mělo být koordinovat činnost ministerstev a státních úřadů v rámci témat, která jdou za pravomoci jednotlivých institucí. Taková vládní centra fungují zhruba ve třetině zemí OECD, kde prosazují zejména agendu spojenou s Cíly udržitelného rozvoje jako je například rovnost žen a mužů, snižování chudoby, hospodárné využívání přírodních zdrojů, ochrana klimatu nebo kvalita života. V České republice tuto funkci plní Úřad vlády. 

Úřad vlády spolupracuje na projektu OECD k udržitelnému rozvoji

Na mnohostranné jednání dále navázali bilaterální rozhovory se zástupci Úřadu vlády, klíčových ministerstev, neziskových organizací a Senátu Parlamentu ČR. 

Podle OECD právě šíře, složitost a dlouhodobost Cílů udržitelného rozvoje nutí vlády, aby pracovaly na novém způsobu vládnutí, které dokáže agendu udržitelného rozvoje obsáhnout. Analýza jednotlivých zemí OECD nicméně ukazuje, že neexistuje jeden úspěšný model, který by se dal použít kdykoliv a kdekoliv. 

Předběžné výsledky případové studie České republiky představí OECD spolu se zástupci Úřadu vlády v únoru na Světovém vládním summitu (World Government Summit) v Dubaji a také na Radě OECD k Agendě 2030 v březnu 2018.  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter