Stránka byla přesunuta do archivu

31. 8. 2017 16:43

Úřad vlády spolupracuje s TAČR na programu ÉTA

Odbor pro udržitelný rozvoj se stal Aplikačním garantem TAČR v rámci programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu. Pro Úřad vlády je relevantní zaměření programu na témata kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

Úřad vlády se stal v rámci programu ÉTA aplikačním garantem prioritního výzkumného tématu č. 3. Inovace vládnutí – využívání dat a IT technologií ve zvyšování participace, vazby na potřeby občanů/ek, rovnému přístupu k veřejným službám a jejich efektivitě, zpětná vazba a evaluace.

Prioritní výzkumné téma 3. Inovace vládnutí

Inovace pro jakoukoli fázi cyklu tvorby veřejných politik, od nastolování agendy, přes formulaci a rozhodování, až k implementaci a evaluaci (či obecně zpětné vazbě). Inovace mohou být zaměřeny jak k demokratické legitimitě politik, tak k relevanci, účinnosti a koherenci politik. 

Základní principy očekávaných projektů: perspektivou uvažovaného řešení budiž perspektiva příjemců veřejných politik; očekáváno testování řešení na menším vzorku (design libovolný, vhodný pro daný účel) nebo zdůvodnění, proč testování není možné či vhodné. 

Preferujeme projekty, které se věnují průřezovým tématům a problémům, jež nejsou dobře řešitelné ve stávajících gesčních hranicích, stejně tak přístupy, které jsou využitelné napříč různými tematickými oblastmi. 
Úřad vlády vítá nové způsoby využití dat či IT řešení, jsou-li v souladu s účelem. Nejsou však podmínkou.

Čísla výzvy a příležitosti 21. stol. 
19., 20., 26., 30., 31.

Úřad vlády se primárně zajímá o výzvy 30 a 31.

Výzva 26 je pro Úřad vlády relevantní ve vztahu k veřejné správě jako celku, tedy nejen ke státní, ale obecně veřejné správě. 

Výzvy 19 a 20 jsou pro Úřad vlády klíčové v kontextu tvorby veřejných politik. V prvním případě nám jde o inovační prostředí ve veřejné správě. V druhém případě nám jde o design veřejné politiky obecně např. design veřejných služeb (a to současně jako výsledek, tak jako proces přípravy).

Jméno a kontakt
PhDr. Martin Polášek, Ph.D., Odbor pro udržitelný rozvoj
polasek.martin@vlada.cz, 234062403, 720982643

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter