Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

10. 5. 2016 13:42

Workshop Spojme síly na sociálních sítích (nejen pro udržitelný rozvoj)

Oddělení pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Informačním Centrem OSN uspořádalo Workshop Spojme síly na sociálních sítích (nejen pro udržitelný rozvoj). Akce se uskutečnila 12. 4. 2016 v prostorách Informačního Centra OSN v Praze.

Mottem akce bylo 17 Cíl udržitelného rozvoje: „Podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, a to na základě zkušeností a využívání zdrojových strategií partnerství“.

Sociální sítě jsou dnes výrazným nástrojem při komunikaci v online prostředí. Mohou být skvělým nástrojem pro účinnou komunikaci. Jejich užívání ovšem skýtá i mnohá úskalí. Odpovědné využívání takových nástrojů v prostředí státní správy, veřejných institucí či neziskového sektoru není vždy jednoduché a právě výměna zkušeností z práce s těmito nástroji bylo předmětem setkání. Účastníci a účastnice si vzájemně představili činnost na sociálních sítích a hledali prostor pro vzájemnou spolupráci při propagaci témat a institucí, které zastupují.

Workshopu se zúčastnili zástupci a zástupkyně těchto organizací: Centrum pro dopravu a energetiku, Česká rozvojová agentura, Člověk v tísni, Euroskop.cz, Glopolis, Hnutí DUHA, Světlo pro svět, Úřad vlády, Zelený kruh

Workshop Spojme síly na sociálních sítích (nejen pro udržitelný rozvoj)
Workshop Spojme síly na sociálních sítích (nejen pro udržitelný rozvoj)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter