Stránka byla přesunuta do archivu

12. 5. 2015 13:47

Výbor pro socio-ekonomický rozvoj

Obecné vymezení činnosti

Příprava analytických a prognostických podkladů, návrhy sociálních a hospodářských koncepcí a strategií; slaďování těchto strategií s principy udržitelného rozvoje. 

Plán činnosti výboru 

  • Spolupráce na formulování dlouhodobé vize ČR s horizontem roku 2030 a dále. 
  • Analýza tvorby, managementy a realizace veřejných politik. 
  • Problematika společensky odpovědných veřejných zakázek. 
  • Vyhodnocení a stavu přípravy zákona o sociálním podnikání a nastavení podpory sociálního podnikání v rámci nového programového období 2014 – 2020 z hlediska diverzity jejich zaměření. 
  • Analýza demografických trendů a jejich vlivů na strukturu populace a povahu hospodářství a dopadů na sociální a zdravotní péče. 
  • Analýza vztahu vzdělávacího systému a sociální stratifikace. 
  • Spolupráce s výborem pro udržitelnou energetiku na tématu čistá mobilita a internalizace externích škod v dopravě. 
  • Zhodnocení možností vývoje českého hospodářského modelu a scénáře alternativního vývoje. 

Předsednictví

Aleš Chmelař (ÚV)

Místopředsednictví 

Jana Simonová

Tajemnictví

Ondřej Charvát (ÚV)

Členky a členové výboru

Drahomíra Dubská (ČSÚ), Miroslav Hájek (ČZU), Vladimír Kváča (MMR), Ivo Kaplán (EUF), Pavel Kysilka (ČS), Jana Maláčová (MPSV), David Münich (CERGE), Jiří Nekovář (CEF), Martina Pásková (Zelený kruh), Martin Pělucha (VŠE), Jan Procházka (EGAP), David Prušvic (MF), Jaroslav Staněk (ASO), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Martin Švolba (MŽP), Jan Žůrek (ČPRUR)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty