Seznam výborů RVUR a popis jejich činnosti

18. 5. 2015 12:51

Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje

Obecné vymezení činnosti

Analytická funkce (stanovování a vyhodnocování indikátorů); strategická práce (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR); metodická funkce (spolupráce se strategickými útvary ministerstev na uplatňování principů strategického řízení).

Plán činnosti výboru 

  • příprava vstupu do aktualizovaného strategického dokumentu k operacionalizaci principů udržitelného rozvoje, nástrojům udržitelného rozvoje a implementaci strategického dokumentu
  • konzultace a supervize v oblasti aplikace participativního přístupu k tvorbě strategického dokumentu
  • spolupráce na analýze a textaci ke klíčové oblasti strategického dokumentu Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost, jehož hlavním tématem je vládnutí

Předsednictví

Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí UK) 

Místopředsednictví 

David Škorňa (MMR)

Tajemnictví

Eva Hejzlarová (ÚV)

Členky a členové výboru

Tomáš Bezouška (Asociace krajů ČR), Helena Čížková (Ministerstvo zahraničních věcí), Ivan Duškov (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), Jakub Fischer (Rada vysokých škol), Tomáš Hák (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Otakar Hampl (Ministerstvo zemědělství), Igor Hartmann (Ministerstvo pro místní rozvoj), Vanda Horná (Ministerstvo zdravotnictví), Jiří Chocholouš (Ministerstvo zemědělství), Lukáš Kačena (TA ČR), Jan Kára (Ministerstvo zahraničních věcí), Jan Kovanda (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Petr Lebeda (Glopolis), Markéta Linxová (Ministerstvo životního prostředí), Daniela Matějková (Ministerstvo zdravotnictví), Pavel Nováček (Univerzita Palackého v Olomouci), Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí), Lukáš Pítr (Ministerstvo financí), Martin Potůček (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy), Lucie Priknerová (MŠMT), Luděk Sosna (Ministerstvo dopravy), Pavel Šremer (Zelený kruh), Petr Švec (Národní síť Zdravých měst), Jana Ticháčková (MV), Miloš Toušek (MZV), Jiří Vrubel (Exotoxa), Pavla Žáčková (Ministerstvo pro místní rozvoj), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie