Stránka byla přesunuta do archivu

18. 5. 2015 11:29

Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Obecné vymezení činnosti

Zastřešení a propojování vzdělávacích směrů a iniciativ na principech udržitelného rozvoje a jejich implementace napříč vzdělávacím systémem ČR.

Plán činnosti výboru 

  • Vydání doporučení ke způsobu strategického ukotvení vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve vzdělávacích dokumentech a postoupení relevantním institucím.
  • Přehled o financování vzdělávání k udržitelnému rozvoji: analýza možností využití OP VVV a dalších možností financování.
  • Přehled a analýza současné situace vzdělávání k udržitelnému rozvoji v ČR i v zahraničí.
  • Konzultace při revizi kurikul; propojování struktur veřejné správy pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

Předsednictví

Václav Pícl (MŠMT)

Místopředsednictví 

Tomáš Kažmierski (MŽP) 

Jiří Kulich (Centrum ekologických středisek PAVUČINA)
 

Tajemnictví

Ondřej Charvát (ÚV)

Členky a členové výboru

Petr Daniš (Sdružení TEREZA), Jana Harmanová (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), Dana Kapitulčinová (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Dita Villaseca B. Kubíková (Ministerstvo zahraničních věcí), Karla Mališová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Dana Moravcová (OMEP), Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj), Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí), Petra Skalická (Člověk v tísni, Glopolis), Milada Švecová (KEV), Melanie Zajacová (MPSV) 

Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty