Členové Vládní dislokační komise

Předsedkyně

foto není k dispozici

Mgr. et Bc. Jana Kotalíková
vedoucí Úřadu vlády ČR

Místopředseda

Mgr. Ing. Filip Minář

vrchní ředitel Sekce pro právo a ekonomiku

Členové

Ing. Miroslav Konopecký

ředitel odboru správy majetku
Ministerstvo vnitra
osm@mvcr.cz

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

náměstek člena vlády
Ministerstvo spravedlnosti
rdanhel@msp.justice.cz

JUDr. Monika Vláčilová

ředitelka odboru Náhradové agendy
Ministerstvo financí
monika.vlacilova@mfcr.cz

Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní
Ministerstvo zahraničních věcí
tomas.kryl@mzv.cz

Mgr. Kristýna Bálková

ředitelka Odboru programového financování a statistiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
kristyna.balkova@mpsv.cz

Martin Martínek, M.A.

ředitel Odboru hospodářského
Ministerstvo kultury
martin.martinek@mkcr.cz

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel Odboru vnitřní správy Ministerstvo zemědělství pavel.brokes@mze.cz

Ing. Pavol Pecha

ředitel odboru majetku provozu a veřejných zakázek
Ministerstvo životního prostředí
pavol.pecha@mzp.cz

Mgr. Jan Novotný

metodik Odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
jan.novotny@msmt.cz

Mgr. Martin Vavřina

státní tajemník v Ministerstvu dopravy
Ministerstvo dopravy
martin.vavrina@mdcr.cz

Ing. Jaroslav Tahovský

vrchní ředitel sekce majetkové
Ministerstvo obrany ČR
tahovskj@army.cz

Ing. Eva Štěpánková

vrchní ředitelka Sekce ekonomicko-provozní
Ministerstvo pro místní rozvoj
eva.stepankova@mmr.cz

Ing. Radek Ležatka

náměstek pro Ekonomiku a investice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
radek.lezatka@uzsvm.cz

Ing. Jan Benátský

ředitel Odboru hospodářské správy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
benatsky@mpo.cz

Ing. Jan Michálek

ředitel Odboru přímo řízených organizací
Ministerstvo zdravotnictví
jan.michalek@mzcr.cz