Program jednání

15. 8. 2017 10:33

Dodatek č. 1 k programu 226. jednání Výboru pro Evropskou unii konanému 21. srpna 2017