Program jednání

1. 11. 2017 14:28

Program 230. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného 6. listopadu 2017