Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Program jednání

27. 2. 2009 13:24

Program 24. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 2. března 2009