Program jednání

20. 6. 2019 16:00

Program 265. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného 3. června 2019

I/ KE SCHVÁLENÍ


1. Příspěvek ČR k přípravě Strategické agendy EU na období 2019-2024

Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš


2. Rámcová pozice k doporučení Komise: Kybernetická bezpečnosti sítí 5G

Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš


3. Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě a Radě: Efektivnější
a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti 
energetiky a klimatu

Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček


4. Rámcová pozice ke sdělení k efektivnějšímu rozhodování
v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod
k hlasování kvalifikovanou většinou

Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová


 
II/ PRO INFORMACI


1. Zpráva o průběhu a výsledcích neformální večeře hlav států a předsedů vlád dne 28. května 2019 v Bruselu

Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš


III/ RŮZNÉ

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter