Program jednání

1. 4. 2009 14:36

Program 29. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 6. dubna 2009