Program jednání

4. 6. 2009 17:13

Program 37. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 8. června 2009