Program jednání

28. 8. 2009 17:12

Program 46. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 31. srpna 2009