Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

10. 10. 2022 9:27

Dne 10. října si připomínáme Světový den duševního zdraví

Světový den duševního zdraví byl vyhlášený Světovou federací pro duševní zdraví poprvé v roce 1992 s cílem šířit osvětu o tématu duševního zdraví a připomenout důležitost péče a prevence duševních onemocnění.

Duševní zdraví je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní a spokojený život každého člověka. Duševní poruchy a nemoci jsou však v posledních desetiletích stále častější a v současné době tento trend i vlivem pandemie a nejistoty ve společnosti prudce zrychluje.

V souvislosti s tímto dnem a důležitostí šíření osvěty jsou každoročně pod záštitou Národního ústavu pro duševní zdraví ve spolupráci s neziskovými organizacemi pořádány Týdny pro duševní zdraví. Tato osvětová akce má přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, napomoci odstraňovat dosud panující předsudky ve společnosti nebo zmírňovat ostych při vyhledání pomoci psychiatra nebo psychologa. Jedním z důležitých cílů je také šířit povědomí o možnostech a způsobech prevence těchto onemocnění a jejich léčby.

Právě zlepšení dostupnosti a efektivity péče o duševní zdraví, omezení stigmatizace lidí s duševním onemocněním a zvýšení kvality jejich života je hlavním pilířem reformy psychiatrické péče. V rámci této reformy je plánován vznik rozsáhlé celorepublikové sítě center duševního zdraví, jejichž cílem je poskytovat kvalitní a včasnou pomoc lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým prostřednictvím multidisciplinárních týmů složených nejen z psychologů či psychiatrů, ale i ze sociálních pracovníků a z lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Úkoly spojené s reformou psychiatrické péče jsou také obsahem Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–⁠2025, týkají se např. podpory integrace péče o duševní zdraví do primární péče praktických lékařů, zvyšování počtu multidisciplinárních týmů či podpory přechodu od velkých psychiatrických nemocnic ke komunitní péči.

V České republice dále od roku 2017 probíhá v rámci reformy psychiatrické péče celonárodní destigmatizační kampaň realizovaná iniciativou Na rovinu, která napomáhá prostřednictvím mnoha různých aktivit i zapojením lidí se zkušeností s duševním onemocněním měnit negativní postoje ve společnosti a motivovat ostatní vyhledat pomoc. Dle statistik z populační studie Národního ústavu duševního zdraví má každý pátý dospělý závažné potíže s duševním zdravím. Přesto není léčeno až 83 % lidí, kteří splňují kritéria duševní poruchy.

Pokud trpíte změnami nálad, nespavostí, máte úzkosti či další psychické obtíže, nebojte se o svých problémech mluvit a vyhledat odbornou pomoc!

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter