Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

24. 11. 2021 18:35

Je rozhodnuto o vítězích Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže Děti a zdravotní postižení

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) letos vyhlásil XXVIII. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Děti a zdravotní postižení.

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Porota XXVIII. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení se sešla 11. listopadu 2021, aby rozhodla o udělení cen nejlepším soutěžním příspěvkům. Díla v každé z kategorií (tisková, rozhlasová a televizní) posuzovali vždy dva porotci. Hodnoceno bylo celkem 52 přihlášených děl. Do tiskové kategorie bylo přihlášeno celkem 32 děl. Jednalo se o publikace a články jak z běžného tisku, tak i z novin a časopisů organizací osob se zdravotním postižením. V televizní kategorii bylo hodnoceno celkem 13 pořadů České televize a 1 filmový dokument. Do rozhlasové kategorie bylo přihlášeno 6 pořadů Radia Proglas a Českého rozhlasu.

Porota fotografické soutěže na téma Děti a zdravotní postižení se sešla online dne 18. listopadu 2021, aby rozhodla o udělení cen třem nejlepším přihlášeným fotografiím. Hodnoceno bylo celkem 33 fotografií. Ceny byly uděleny za fotografie, které nejlépe zachycují každodenní život dětí se zdravotním postižením a jejich aktivní přístup k životu.

Vyhlášení výsledků obou soutěží mělo tradičně proběhnout na slavnostním večeru VVOZP k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, avšak z důvodu zhoršující se epidemiologické situace se tento večer bohužel konat nebude. Výsledky proto budou zveřejněny na internetových stránkách VVOZP dne 3. prosince 2021, kdy si připomínáme Mezinárodní den osob se zdravotním postižením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter