Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

14. 9. 2021 12:41

Mezinárodní seminář Tvorba a používání indikátorů pro měření implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Ve čtvrtek 9. září 2021 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnil mezinárodní seminář zaměřený na naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v ČR. Seminář byl pořádán ve spolupráci veřejného ochránce práv, Úřadu vlády ČR a Agentury EU pro základní práva.

V ČR žije přes 1,1 milionu lidí se zdravotním postižením. Zatímco některá data o jejich situaci jsou dostupná z různých zdrojů již dnes, jiná u nás dosud nikdo nesleduje. Proto zástupkyně ombudsmana navrhla soubor ukazatelů (indikátorů) pro čtyři články Úmluvy, které se nejvíc prolínají do života lidí se zdravotním postižením. Ty zaručují život bez diskriminace (čl. 5) s co nejmenší mírou omezování svéprávnosti (čl. 12), podporují nezávislý způsob života (čl. 19) a stanoví právo na práci (čl. 27). Indikátory by mohly v budoucnu ilustrovat, jak si ČR vede v naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Příklady využívání indikátorů pro měření implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v Nizozemí na semináři představila nezávislá expertka sítě European Disability Expertise José Smits.

Odkaz na stránky veřejného ochránce práv s podrobnějšími informacemi o semináři zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty