Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

25. 6. 2020 8:31

Národní rozvojový program mobility pro všechny - II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2021

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2021 s termínem předložení záměrů do 9. října 2020 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Veškeré informace naleznete na stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter