Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

12. 1. 2021 12:00

Online seminář Bezbariérová města a obce - zpřístupňování veřejných budov a komunikací prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu

Seminář je určen zástupcům měst a obcí pro seznámení s Národním rozvojovým programem mobility pro všechny.

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pořádá ve čtvrtek 18. února 2021 od 10.00 do 11.30 hodin online seminář určený pro zástupce měst a obcí představující Národní rozvojový program mobility pro všechny.

Obsahem semináře bude zejména seznámení s:

  • Cíli a zaměřením Národního rozvojového programu mobility pro všechny
  • Postupem při zpracovávání záměru bezbariérové trasy
  • Nezbytnými náležitostmi předkládaných záměrů
  • Možnostmi financování záměrů prostřednictvím příspěvků a dotací ze státního rozpočtu
  • Nejčastějšími chybami a nedostatky, které se vyskytují při předkládání záměrů

Na seminář je nutné se předem přihlásit. Závaznou přihlášku na seminář zašlete prosím nejpozději do 15. února 2021 na e-mailovou adresu espinoza.blanka@vlada.cz, přičemž nezapomeňte uvést jméno a příjmení účastníka, obec/město a pracovní funkci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter