Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

18. 2. 2021 17:37

Podklady z online semináře Bezbariérová města a obce konaného dne 18. února 2021

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením uspořádal ve čtvrtek 18. února 2021 online seminář Bezbariérová města a obce představující Národní rozvojový program mobility pro všechny.

Obsahem semináře bylo zejména seznámení s:

  • Cíli a zaměřením Národního rozvojového programu mobility pro všechny
  • Postupem při zpracovávání záměru bezbariérové trasy
  • Nezbytnými náležitostmi předkládaných záměrů
  • Možnostmi financování záměrů prostřednictvím příspěvků a dotací ze státního rozpočtu
  • Nejčastějšími chybami a nedostatky, které se vyskytují při předkládání záměrů

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter