Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

5. 11. 2019 12:53

Porota rozhodla o vítězích Ceny za publicistické práce na téma zdravotní postižení

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (VVOZP) vyhlásil i tento rok soutěž pro autory a autorky publicistických děl.

Porota letošního XXVI. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení se sešla 4. listopadu, aby rozhodla o udělení cen nejlepším soutěžním příspěvkům. Díla v každé z kategorií (tisková, rozhlasová a televizní) posuzovali vždy tři porotci.

Hodnoceno bylo celkem 60 přihlášených děl. Do tiskové kategorie bylo přihlášeno celkem 45 děl. Jednalo se o články jak z běžného tisku, tak i z novin a časopisů organizací osob se zdravotním postižením nebo odborných časopisů, přihlášeno bylo i 6 knih, 3 brožury a 1 soubor článků. V televizní kategorii bylo hodnoceno celkem 8 pořadů České televize. Do rozhlasové kategorie bylo přihlášeno 7 pořadů Rádia Proglas a Českého rozhlasu.

Vyhlášení výsledků proběhne 6. prosince na galavečeru v Lichtenštejnském paláci, který se koná pravidelně k příležitosti oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

Cena VVOZP se vyhlašuje každoročně s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením.  Uděluje se od roku 1994. Za tu dobu prošlo soutěží více než 1500 publicistických děl.

 

**************

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter