Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

24. 7. 2019 11:46

Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačních programech Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR pro rok 2020

Seminář pro dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených se uskuteční dne 20. srpna 2019 od 9.00 do 16.00 h v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1, ve Zlatém sále.

KAPACITA SEMINÁŘE NAPLNĚNA

Program semináře je přiložen v pravém sloupci. 


Registraci na seminář zašlete emailem na adresu vlastova.olga@vlada.cz, a to nejpozději do 9. srpna 2019 (včetně)


V předmětu e-mailu, prosím, uveďte: "Seminář pro žadatele - Podpora spolků ZP". V těle e-mailu k registraci na seminář uveďte Vaše jméno, příjmení, e-mail, organizaci/instituci, případné speciální požadavky na stravu (např. bezlepková strava). Rovněž prosím uveďte, zda budete využívat simultánní přepis nebo tlumočení do českého znakového jazyka -  prosíme o co nejdřívější informaci, aby mohly být tyto služby zajištěny. 


Vaše účast bude potvrzena dle pořadí přihlášení. Jelikož je k dispozici pouze omezený počet míst, za jednu organizaci/instituci předpokládáme účast maximálně jedné osoby.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter