Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

23. 6. 2021 15:15

První zasedání Odborné skupiny pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat

Ve středu 23. června 2021 se v budově Úřadu vlády uskutečnilo první zasedání Odborné skupiny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením zřídil Odbornou skupiny pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat na svém zasedání dne 19. září 2020. Mezi hlavní cíle činnosti této skupiny patří zejména mapování využívání podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého člověka právně jednat upravených občanským zákoníkem či navrhovat efektivní sdílení dobré praxe a řešení v oblastech, kde je současná praxe nedostačující.

Na úvodním zasedání byli členové a členky skupiny seznámeni s působností odborné skupiny, problematikou využívání podpůrných opatření a dalšími aktuálními tématy. Na základě diskuze byly identifikovány problematické oblasti při využívání podpůrných opatření a byla rámcově dohodnuta témata, kterými se bude skupina prioritně zabývat, např. osvětou odborné i laické veřejnosti o tématech souvisejících s opatrovnictvím a dalšími instituty podporovaného rozhodování.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter