Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

28. 2. 2023 10:46

Seminář Bezbariérová města a obce - zpřístupňování veřejných budov a komunikací prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu - 20. dubna 2023

Seminář je určen zástupcům měst a obcí pro seznámení s Národním rozvojovým programem mobility pro všechny.

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením pořádá ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 10.00 do 14.00 hodin v hlavní budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, seminář určený pro zástupce měst a obcí představující Národní rozvojový program mobility pro všechny.

Obsahem semináře bude zejména seznámení s:

  • cíli a zaměřením Národního rozvojového programu mobility pro všechny
  • postupem při zpracovávání záměru bezbariérové trasy
  • nezbytnými náležitostmi předkládaných záměrů
  • možnostmi financování záměrů prostřednictvím příspěvků a dotací ze státního rozpočtu
  • nejčastějšími chybami a nedostatky, které se vyskytují při předkládání záměrů
  • nezbytnými úpravami pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením.

 

Na seminář je nutné se předem přihlásit. V  případě zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti na e- mail: espinoza.blanka@vlada.cz, popř. na tel. 224 002 718, a to nejpozději do 11. dubna 2023.  Nezapomeňte uvést jméno a příjmení účastníka, obec/město a pracovní funkci.

Kapacita sálu je omezena.

Přepis a tlumočení do českého znakového jazyka bude zajištěno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter