Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

5. 12. 2019 9:38

Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni lidí se zdravotním postižením

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením pořádá v pátek 6. prosince 2019 v Lichtenštejnském paláci již 26. Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni lidí se zdravotním postižením.

Během Slavnostního večera budou vyhlášeny výsledky XXVI. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Tuto cenu uděluje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1500 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 60 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota. Ceny jsou udělovány celkem ve třech kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

Oceňována jsou ta díla, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na téma zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil tento rok již počtvrté fotografickou soutěž Navzdory bariérám. Hodnoceno bylo celkem 76 přihlášených fotografií. Porota, která rozhodovala o vítězích soutěže, byla složena ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, Úřadu vlády ČR a fotografů. Cena je udělována za fotografie, které nejlépe zachycují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

Součástí programu bude i hudební vystoupení kapely Kabrňáci, která je tvořena hudebníky se zdravotním postižením.

*****

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění problematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

Každý rok je v rámci Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Tématem pro tento rok je Podpora účasti osob se zdravotním postižením a jejich vedení: přijetí opatření v rámci rozvojové agendy 2030. Okruh vybraných úkolů vychází tak jako v předchozích letech z Agendy 2030, která se zavázala k tomu, že "nenechá nikoho stranou". Téma se zaměřuje na podporu participace lidí se zdravotním postižením, které povede k sociálnímu, spravedlivému a udržitelnému rozvoji.

Doprovodným tématem bude Sport pro všechny za mír a rozvoj, a to zejména k otevření diskuze o sportu jako o nástroji k zajištění míru a udržitelného rozvoje prostřednictvím zapojení lidí se zdravotním postižením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter