Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

28. 7. 2020 13:25

Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin

Vláda ČR projednala a schválila 13. července 2020 materiál Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Na návrh Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením byl vypracován dokument Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“) a jejich rodin, který navazuje na předchozí Podnět k řešení situace života osob s PAS.

Cílem materiálu je pokračovat ve zlepšování života osob s PAS a jejich rodin a předcházet kritickým situacím, do kterých se rodiny s osobami s PAS dostávají vzhledem k charakteru tohoto postižení.

Materiál obsahuje devět oblastí, v nichž jsou spatřovány nejvýznamnější problémy života osob s PAS a jejich rodin, a to: informovanost a edukace, včasný záchyt, diagnostika a následná zdravotní péče, terapie, posudková praxe a oblast dávkové podpory, vzdělávání, sociální služby, řešení krizových situací v rodinách s osobami s PAS a zaměstnávání. Každá oblast obsahuje stručný popis problému, jeho důsledky na osoby s PAS a jejich rodiny, opatření k řešení těchto problémů, určení gestora, případně gestorů (ústřední orgán státní správy), a další spolupracujících subjektů (odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, atd.).

Výčet problémů není vyčerpávající, postihuje pouze oblasti, které je nezbytné řešit prioritně a je možné je splnit v relativně krátkém časovém období do 31. prosince 2022. Po termínu k plnění bude plnění Souboru vyhodnoceno na jednání VVOZP.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter