Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

7. 10. 2022 18:32

Stát přispěl v roce 2021 na odstraňování bariér ve městech a obcích částkou téměř 49,5 mil Kč.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením na svém zasedání dne 7. října 2022 vzal na vědomí financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen "Program mobility") v roce 2021, prostřednictvím kterého je od roku 2005 zajišťována městům a obcím finanční podpora odstraňování bariér, a to jak ve veřejných budovách (např. úřady, školy, kulturní zařízení nebo zařízení sociálních či zdravotních služeb), tak budováním ucelených bezbariérových pěších tras.

V roce 2021 byla v rámci Programu mobility  podpořena realizace celkem 21 projektů měst a obcí, které byly součástí schválených záměrů bezbariérových tras, s poskytnutými dotacemi v celkové výši 49.407.013 Kč. Oproti předchozímu roku je zde nárůst o více 9 mil. Kč.

Na financování se vzhledem k největšímu objemu vyčleněných finančních prostředků nejvíce v loňském roce podílel Státní fond dopravní infrastruktury, který v rámci Programu zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podpořil celkem 9 projektů, které tvořily součást bezbariérové trasy, s celkovou výší udělených příspěvků 21.652.340 Kč. Podpořil např. realizaci bezbariérových chodníků podél hlavní ulice v Hrádku nad Nisou, chodníků vedoucích centrem obce v Mýtě nebo trasy z centra města k základní škole ve Valašských Kloboucích.

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo čtyři projekty v celkové částce dva 4.491.352 Kč Mezi nimi například bezbariérové úpravy obecního úřadu Cetkovice, kde byl vybudován výtah, šikmá plošina či bezbariérové sociální zařízení, nebo městského úřadu v Mirošově, kde byla podpořena výstavba výtahu a úpravy vstupu do budovy. MMR dále financovalo také Projekt Euroklíč, a to částkou ve výši 4.688.554 Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financovalo tři projekty v celkové částce 9.023.167 Kč. Nejvyšší dotace směřovala Plzeňskému kraji, kde byly realizovány komplexní bezbariérové úpravy základní školy Podmostní. Podpořeny byly také úpravy v základní škole a jídelně ve Šluknově, kde byl upraven vstup, zřízen výtah a upraveno bylo také sociální zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v rámci Programu mobility dotaci na financování tří projektů v částce 6.930.674 Kč, přispělo např. na financování bezbariérových úprav Pavilonu F Nemocnice Český Brod, kde se nachází prostory rehabilitace.

Ministerstvo kultury podpořilo dva projekty za 4.309.480 Kč, a to úpravy knihovny a kulturního sálu v Borech, kde byl vybudován výtah nebo orientační systém, a pořízení  a instalaci nové plošiny v Zámku Lešná, kde jsou již všechny expozice plně bezbariérově přístupné.

Ministerstvo práce a sociálních věcí financovalo v minulém roce projekt na úpravu domova pro seniory ve výši 3.000.000 Kč v Doksech, byl upraven vstup, instalován výtah, zřízen byl také akustický a orientační systém.

Ze státního rozpočtu bylo městům a obcím na odstraňování bariér poskytnuto prostřednictvím Národního rozvojového programu mobility pro všechny od roku 2005 již více než 938 mil. Kč.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter