Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

25. 5. 2022 22:41

Výroční zpráva Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za rok 2021

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) za rok 2021. Předkládána je na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175, které ukládá zpracovat výroční zprávu o činnosti poradního orgánu za uplynulý rok.

Výroční zpráva má předepsanou strukturu a obsahuje údaje povinně zveřejňované v souladu s výše uvedeným usnesením vlády. Shrnuje aktivity, které VVOZP a jeho sekretariát v roce 2021 realizoval. Výroční zpráva obsahuje zejména přehled členek a členů VVOZP, zaměstnanců sekretariátu, zasedání VVOZP a jeho odborných skupin včetně projednávaných témat, dokumentů připravených VVOZP a schválených vládou ČR, výdajů za rok 2021 a dalších činností.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter